כיתת לימוד בית הספר חושן ים'| רשת דרור

סדנה לימודית למקצוע הבישול בבית הספר התיכון בירושלים, משלבת בין דרישות מערך הלימוד של משרד העבודה, אילוצי השטח
ורצונות הלקוח לאפשר לתלמידים חוויה למידה ייחודית של המקצוע, המאפשרת חוויתיות למידה פרטנית והתנסות, הדגמה וסביבת עבודה נעימה.
בתמונות אפשר לראות הדמיה של הכיתה כפי שהוצגה ללקוח, ותמונות מהתוצאה בשטח.