חידוש מערך ההדחה מלון דן אכדיה הרצליה

במלונות רבים קיימים מדיחים ישנים מבית פלב"ם מדיחים "זוללי" מים, חשמל ודטרגנטים.
בעידן בו משלמים מחיר יקר על מים, וביוב החלפת מדיחים ומעבר למדיחים חסכוניים היא פתרון מתבקש – צריכה של 1 קוב לשעה לעומת 300 ליטר לשעה.
בתהליך התכנון נשקל מערך ההדחה הממולץ שיתאים לדרך העבודה של המלון, כיצד להציב את המדיח כדי לחסוך בכוח אדם ולייעל ככל הניתן את העבודה.
נערכה השוואה בין מדיחים שונים הקיימים בשוק, והם נבחנו לפי פרמטרים אחידים, על מנת לקבל החלטה איזה מדיח מועדף בהיבט של יעילות, חסכון, פעולות וכמובן גם מחיר.
פיצלנו עבודה במערך אחד ל-2 חלבי ובשרי, והפרדנו את עבודת ההדחה של התבניות מההדחה של כלי האוכל.
התייחסנו למגוון הרחב של כלי אוכל כיאה למלון 5 כוכבים, לפינויי אשפה ומיחזור.
בתמונות אפשר לראות את ההצבה של המדיחים בחדר.